De ondernemersboom

Iedere onderneming is te vergelijken met een boom die – indien gezond - vanzelf groeit, bloeit en vruchten produceert. Kleine en middelgrote ondernemingen kun je zien als één enkele boom. Grote ondernemingen en multinationals kun je vergelijken met bossen of wouden. 

De grond

De grond staat voor de regio, de cultuur of het land waarin de onderneming opereert. Het is de voedingsbodem van de onderneming, waarin zich de grondstoffen bevinden waaruit de producten worden vervaardigd. Bij productiebedrijven bestaan de grondstoffen uit levende en levenloze materialen. Bij dienstverlenende bedrijven uit kennis en ervaring. Als de grond arm of droog is, zijn er weinig grondstoffen en kan de onderneming niet snel groeien. 

De startende ondernemer plant het zaadje van zijn ondernemersplan in de grond, nadat hij goed heeft onderzocht wat de gunstigste voedingsbodem is. In dat zaadje zit de blauwdruk van zijn op te richten onderneming. 

In de grond moeten genoeg grondstoffen zitten en voldoende water (geld) om het zaadje te laten groeien. Ook is de omgeving belangrijk. Zijn er niet al teveel van dezelfde bomen waardoor er teveel concurrentie is? Hoe meer ruimte de boom heeft en hoe unieker hij is, hoe beter hij kan groeien. Zijn er voldoende klanten om de vruchten te kopen?

Als een ondernemer al wat startkapitaal heeft kan hij ook een bestaande boom kopen en die verder laten groeien.

Als er te weinig water is moet er wellicht geïrrigeerd worden. Dan moet er geld van de bank worden geleend of beleggers worden gezocht. 

De ondernemerscoach helpt de startende ondernemer bij de psychologische vraagstukken in een ondernemersplan: 

  1. Heeft de kandidaat ondernemer de geschikte persoonlijkheid voor ondernemerschap?
  2. Heeft de ondernemer genoeg talenten voor de soort onderneming die hij wil starten?
  3. Geeft de onderneming voldoende zingeving?
  4. Wat is de visie en missie van de op te richten onderneming?
  5. Kan de ondernemer zijn passie kwijt in de onderneming?
  6. Wat zijn de prioriteiten?
  7. Is er een gezonde balans tussen werk en privé?
  8. Hoe worden eventuele familiebanden binnen de onderneming geregeld?

 

De wortels

De wortels vormen de basis van de onderneming, waardoor de grondstoffen worden geabsorbeerd. Hoe meer een onderneming zich heeft ontwikkeld, hoe dikker de wortels zijn en hoe dieper ze in de grond reiken. Daardoor is de onderneming steeds beter in staat zich te voeden met grondstoffen en staat ze steeds beter geworteld in de regio, de cultuur of het land waarin zij opereert. 

Hoe beter een onderneming geworteld is, hoe beter zij tegen een stootje kan. Zelfs tijdens de hardste storm weet het bedrijf overeind te blijven. Als een onderneming echter niet goed geworteld is, of enkele zieke wortels bezit, is de bestendigheid voor stormen minder goed. De ondernemerscoach helpt de onderneming om de wortels gezond en sterkt te laten zijn. 

 

De stam

De stam symboliseert de stevigheid en levensloop van de organisatie. Hoe beter de onderneming georganiseerd is, hoe beter en efficiënter de grondstoffen naar boven worden gebracht zodat ze kunnen worden omgezet in producten. Tevens is de stam de basis waaruit de verschillende bedrijfstakken groeien en worden gecoördineerd. 

In de jaarringen kunnen we de levensloop van het bedrijf aflezen. Vruchtbare jaren brengen brede ringen voort, minder vruchtbare jaren dunne. Door goed de geschiedenis van het bedrijf te analyseren leren we welke factoren in het verleden tot de beste productiviteit hebben geleid. De ondernemerscoach helpt mee met deze analyse.

 

De takken

De hoofdtakken staan voor de verschillende afdelingen of vestigingen van het bedrijf en de zijtakken voor de medewerkers. Sommige takken moeten worden bevorderd in hun groei en sommige moeten worden gesnoeid. Hoe meer ruimte het bedrijf om zich heen heeft en hoe minder andere bomen in de weg staan, hoe groter en voller de boom wordt. In de takken bovenin de boom zit de ondernemer of het bestuur. Van daaruit is er de beste visie op de organisatie en de omgeving. De ondernemerscoach helpt in het proces van groeien en snoeien en gaat samen met de ondernemer of het bestuur bovenin de boom zitten om te helpen de visie bij te stellen of te verbreden.

 

De bladeren

De bladeren symboliseren de communicatiekanalen met de buitenwereld. Alle contact met klanten en leveranciers vindt plaats via de bladeren. De vorm en structuur van de bladeren geeft weer op welke manier er wordt gecommuniceerd: onduidelijk, chaotisch, ingewikkeld, vriendelijk, helder, dynamisch, fel of agressief. Aan alle gezonde takken zitten bladeren, dus alle werknemers dienen betrokken te zijn bij de communicatie. Alleen aan dode takken zitten geen bladeren. De ondernemerscoach is een expert op het gebied van menselijke communicatie en geeft begeleiding bij de volgende onderwerpen:

• Bevordering van netwerken binnen en buiten het bedrijf

• Bevordering van acquisitie

• Communicatie bevorderen binnen het bedrijf en met klanten

• Duidelijk neerzetten van imago van het bedrijf

• Hoe presenteer je wie je werkelijk bent?

 

De bloesems

De bloesems staan voor innovatie, intuïtie en inspiratie. Wanneer medewerkers zich door het bestuur en door elkaar geïnspireerd voelen, wordt de bevruchting van creativiteit bevorderd. Daardoor ontstaan vruchtbare ideeën en vindt de nodige innovatie plaats om voor te blijven op de concurrentie. De ondernemerscoach bevordert het proces van inspiratie en prikkelt de creativiteit. 

 

De vruchten

De vruchten symboliseren de producten of diensten van de onderneming. De uitdaging van elke onderneming zit er in om niet alleen elk jaar de kwantiteit van de vruchten te verhogen, maar om ook voortdurend aan de kwaliteit te werken. Een onderneming moet geen vruchten produceren waarin zij niet is gespecialiseerd. Een appelboom kan alleen appels produceren en geen peren. De ondernemerscoach zoekt uit hoe zowel de kwantiteit en kwaliteit van de vruchten kan worden bevorderd.

 

Groei

Groeit de boom in het juiste tempo? Als hij te snel groeit wordt hij zwak. Groeit hij te langzaam dan is dat frustrerend en loopt de groei niet parallel aan de ambities van de ondernemer. 

 

De zon

Deze geeft het licht der kennis. Er is voortdurend opleiding en training nodig om de boom te laten groeien en gezond te houden. Alle onderdelen van de boom hebben regelmatig zonlicht nodig anders verzwakt de boom. De ondernemerscoach zoekt uit of de ondernemer en werknemers zich voldoende bijscholen.

 

Regen en droogte

Het water van de regen is als het geld dat regelmatig moet binnenkomen anders verdort de boom en sterft hij uiteindelijk. Als de boom zich op een plaats bevindt waar het veel regent, verdient het bedrijf geld als water. 

 

Donder en bliksem

Donder en bliksem zijn als het vuurwerk van veel publiciteit. De media is vooral geïnteresseerd in originele en trendy producten, maar ook in schandalen. Daardoor kan de onderneming bliksemsnel bekend (of berucht) worden. Publiciteit kan veel geld (regen) opbrengen, maar door negatieve publiciteit kan de reputatie plotsklaps worden vernietigd. Dan wordt de boom door de bliksem getroffen. Hoe hoger een boom is, hoe meer hij door de bliksem wordt verlicht, maar hoe meer hij ook onderhevig is aan een vernietigende inslag. De ondernemerscoach kijkt naar de persoonlijke houding die de ondernemer aanneemt in de richting van de media.

 

Storm

Als het storm loopt door de vraag naar het product moet het bedrijf uitkijken dat de werknemers niet overspannen raken want dan breken er teveel takken. Ook moeten er voldoende grondstoffen voorradig zijn om de productie te kunnen verhogen. Soms moet de productie worden afgeremd en eerst de infrastructuur worden versterkt voordat er sprake kan zijn van een gezonde groei. De ondernemerscoach kijkt naar diepere psychologische achtergronden van groei en verandering.

 

Parasieten en ziekte

Deze staan voor mensen en instanties die alleen van de onderneming willen profiteren zoals zieke of frauderende werknemers en graaiende leidinggevenden. Ook concurrenten met gebrek aan creativiteit die producten kopiëren zijn parasieten. Als er teveel parasieten in de boom zitten kan de boom ernstig ziek worden. Dan moeten de parasieten grondig verwijderd worden anders sterft de boom.

De ondernemerscoach kijkt naar de relatie tussen de persoonlijkheid van de ondernemer en de 'ziektes' die er in zijn bedrijf heersen of dreigen te heersen.

 

Illegale kap of ontbossing

Het gevaar van ontbossing ligt altijd op de loer in de vorm van illegaal kappen van de boom of hele stukken bos. De grootste vijanden zijn grote bedrijven die kleine bedrijfjes kapot concurreren of incompetente overheden die de bedrijfsvoering onmogelijk maken door teveel regelgeving e.d. Samen met de ondernemerscoach kan de ondernemer een sterke persoonlijke houding aannemen tegen dat soort vijandige krachten. 

 

Grote bedrijven

Als het bedrijf slechts één soort product vervaardigt, is het als een boomgaard. Als er verschillende soorten producten worden vervaardigd, is het als een bos dat uit verschillende bomen bestaat die elk verschillende soorten vruchten produceren. Boomgaardbedrijven zijn meestal vruchtbaarder omdat ze zich slechts in één product hebben gespecialiseerd. Multinationals zijn in feite als grote natuurgebieden of oerwouden waarin allerlei bossen staan. 

De toekomst van religie

unspecified-6.jpeg

Hoe ziet de toekomst van religie eruit in de moderne wereld? Verschillende internationale onderzoeksbureaus voorspellen dat de meeste religies in de wereld blijven groeien. (pewforum.com, foreighpolicy.com, fastestgrowingreligions.com). Omdat de mens ‘principieel een spiritueel wezen is’, zoals Karen Armstrong zei, zal er altijd behoefte aan religie en spiritualiteit blijven bestaan. 

Maar de manier waarop religies omgaan met deze behoefte hangt af van hoe ze meegaan met hun tijd. De grote wereldreligies hebben hun succes te danken aan voortdurende hervormingen en vernieuwingen. Hiermee zullen ze moeten doorgaan als ze succesvol willen blijven. 

 

Religie, wetenschap en filosofie

Religie en wetenschap zijn al eeuwenlang met elkaar in conflict, hoewel grote wetenschappers zoals Isaac Newton en Albert Einstein sterk spiritueel georiënteerd waren. Filosofen hebben door de eeuwen heen veel kritiek op religie geuit, hoewel grote filosofen als Plato, Augustinus en Kant diep religieus waren. 

Het zou mooi zijn als wetenschap, filosofie en religie op een gezonde manier met elkaar gaan samenwerken in plaats van elkaar te bekritiseren. Ze hebben elk hun deelgebied en kunnen elkaar goed aanvullen. 

De wetenschap heeft voor een enorme vooruitgang gezorgd op vrijwel alle gebieden in de samenleving. Dat heeft kunnen plaatsvinden omdat er in de wetenschappelijke wereld een grote vrijheid van denken bestaat die sterk bevorderend is voor innovatie. Religie kan daaruit leren om eveneens vrijdenkend en innovatief te zijn. 

De filosofie heeft als belangrijkste taak om starre dogma’s uit de wereld te helpen en voortdurend frisse nieuwe visies op de realiteit te ontwikkelen. Daarnaast zijn filosofen belangrijk om na te denken over ethiek en de zin van het bestaan. De religies kunnen van de filosofen leren om kritisch te zijn op hun eigen dogma’s en steeds vernieuwende denkbeelden te creëren die aansluiten bij de tijdgeest.  

De grote taak van religie is om de mens voortdurend te inspireren in zijn relatie met God en spirituele steun te bieden tijdens moeilijke situaties in het leven. Als de religies gaan samenwerken met de wetenschap en filosofie, zal dat het algehele welzijn van de mens en de wereldvrede sterk kunnen bevorderen.

 

Interreligieus en spiritueel ongebonden

De religies kunnen ook veel van elkaar lerenZe beschikken allemaal over een enorme spirituele en culturele rijkdom. Daarmee kunnen ze een prachtige kruisbestuiving teweegbrengen. Alle religies hebben hun sterke en zwakke kanten en kunnen grote vooruitgang boeken als ze regelmatig met elkaar in dialoog gaan. De voorwaarde daarvoor is wel dat ze elkaar voor de volle 100% respecteren en zich niet elitair opstellen. 

We hebben al besproken dat er wereldwijd enorm veel ongebonden beoefenaars van spiritualiteit zijn. Deze mensen waarderen de grote rijkdom die in de verschillende religieuze tradities te vinden is. De spiritueel ongebondenen zijn als vrije vlinders en bijen die genieten van de bloesems van de verschillende religies. Daarmee helpen ze om de kruisbestuiving tussen de verschillende religies te bevorderen. Het is een groep die snel op weg is om de grootse spirituele stroming in de wereld te worden. 

 

Religie en de natuur

In de jachtige maatschappij waarin wij tegenwoordig leven, is het voor iedereen gezond om regelmatig de natuur in te gaan. Het is prachtig dat de huidige paus de naam heeft aangenomen van Franciscus van Assisi, die zo’n grote natuurliefhebber was. 

De natuur is een universele tempel, waarin iedereen welkom is. Het maakt niet uit of iemand verbonden is aan een traditionele religie of spiritueel ongebonden is. Alle verschillen in religie, maatschappelijke status, opleidingsniveau, ras of geslacht vallen weg in de natuur. Iedereen kan zich in deze tempel spiritueel ontwikkelen, want de natuur is de directe manifestatie van God. In de natuur wordt het spirituele verlangen van de mens om zich met haar Bron te verbinden op een natuurlijke wijze opgewekt. Het is daarom te verwachten dat steeds meer mensen de natuur in zullen trekken om spirituele inspiratie op te doen. 

 

Worden mensen gelukkig van religie?

Veel psychologen stellen dat religie een grote aantrekkingskracht heeft op onzekere mensen. Deze mensen gebruiken de strakke regels en overtuigingen van een religie om houvast te hebben en hun psychische pijn te onderdrukken. Hoe dogmatischer mensen een religie belijden, hoe meer innerlijke pijn ze meestal hebben. Dit dogmatisme is een overlevingsstrategie waarmee ze zichzelf en hun omgeving onder controle proberen te houden. Daarnaast ontvluchten ze vaak hun onzekerheid door zich in hogere ‘spirituele’ sferen te begeven. Daarmee proberen ze boven hun innerlijke ellende uit te zweven. 

Een andere overlevingsstrategie is die van de religieuze superioriteit. Mensen met deze houding plaatsen zichzelf boven de mensen buiten hun religie of de ondergeschikten binnen hun organisatie. Dit superioriteitsgevoel compenseert hun gevoelens van minderwaardigheid. Religieuze terroristen hebben waarschijnlijk de ernstigste psychische problemen. Ze reageren hun onderdrukte woede af door geweld te plegen en misbruiken hun religie om hun wandaden te rechtvaardigen.

Vluchten in spiritualiteit biedt geen genezing voor de psychische pijn. Een religie die alleen maar als vlucht en verdoving dient, helpt mensen niet om gelukkig te worden. De ellende wordt daardoor alleen maar erger. 

Toch heeft onderzoek door Gallup, het National Opinion Research Centre en het Pew Forum in de VS aangetoond dat spiritueel georiënteerde of religieuze mensen over het algemeen gelukkiger en gezonder zijn dan niet religieuze mensen. Ze zijn minder vaak depressief, raken minder snel verslaafd aan drugs of alcohol, ervaren meer seksuele bevrediging, gaan minder snel over tot zelfmoord, zijn minder crimineel en hebben meer zelfvertrouwen. 

Uit een groot onderzoek door Andrew E. Clark and Orsolya Lelkes onder 90.000 mensen is gebleken dat religieuze mensen tevredener met hun leven zijn dan niet religieuze mensen. Ook is aangetoond dat religie stimulerend is voor liefdadigheidswerk en sociale verbindingen. Een samenvatting van 850 studies in de VS toont aan dat religies positief werken op het algehele levensgeluk van de mens. 

We kunnen wellicht concluderen dat mensen over het algemeen gelukkig kunnen worden van religie, mits zij deze niet misbruiken als vlucht. Het is dus belangrijk dat religies goed zorgdragen voor de psychische gezondheid van hun aanhangers. Dat kan op verschillende manieren gedaan worden. Ten eerste kan er gebruik worden gemaakt van psychotherapie als leden met onverwerkte trauma’s zitten en ten tweede kunnen pastoraal werkers de leden helpen om hun persoonlijke groei te bevorderen. 

Uiteindelijk zit het werkelijke geluk in de mystiek, het spirituele aspect van religie. Mensen die alleen in het culturele aspect blijven hangen, kunnen niet echt gelukkig worden. We hebben besproken in het vorige hoofdstuk dat de mystici het werkelijke geluk ervaren, omdat zij zich volledig met de Bron van dat geluk verbinden. Ik heb in dit boek proberen duidelijk te maken dat deze mystieke vereniging voor iedereen te bereiken is in het gewone dagelijkse leven. 

 

De grote bijdrage van religie is wellicht dat zij de mensen helpt om gefocust te raken op een heel positief levensdoel. Ze biedt een stabiele continuïteit te midden van alle vergankelijke zaken in onze wereld. Daardoor kunnen de onvermijdelijke problemen van het bestaan gemakkelijker overwonnen worden en wordt het leven zinvol en gelukkig. 

 

De vorm en de inhoud van religie

Uit het eerste hoofdstuk van 'Religie voor in bed, op het toilet en in bad

De twee hoofdaspecten van religie

Religie kent twee hoofdaspecten: een cultureel en een spiritueel. Het culturele aspect duidt op een religieuze traditie. Dat is de uiterlijke vorm waarin mensen hun relatie met God, de goden of Moeder Natuur tot uitdrukking brengen. Die vorm bestaat uit de organisatie, gebouwen, rituelen, theologie en voorschriften die typerend zijn voor die specifieke religieuze traditie. De meeste leden van een religie identificeren zich sterk met de cultuur ervan, vooral wanneer ze daarin zijn geboren en getogen. Daarom voelen bijvoorbeeld katholieken zich sterk verwant aan de katholieke traditie en houden ze van de kerken, de Bijbel, Jezus, de paus en bedevaartsplaatsen. En daarom houden de hindoes van de tempels, de Ganges, de goeroes en de heilige koeien.

Het tweede aspect van religie is spiritueel. Dit duidt op de individuele relatie tussen de mens en zijn spirituele bron. Die relatie is universeel voor iedereen, ongeacht religieuze traditie, ras of maatschappelijke positie. De ontwikkeling van deze relatie is de belangrijkste taak van religie. Als deze relatie op de juiste manier wordt ontwikkeld, ontstaat er veel kracht en vreugde in het leven. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkeling is dat er een onafgebroken vereniging tussen de mens en zijn oerbron ontstaat. Deze vereniging wordt ‘mystiek’ genoemd; zij gaat gepaard met diepe gevoelens van affectie voor (een) God en voor alles en iedereen in de schepping.


De vorm en de inhoud

Het culturele aspect van religie is de uiterlijke vorm waarin zij wordt beoefend. Het spirituele aspect is de inhoud. Je kunt dit vergelijken met een karaf gevuld met water. Het water in de karaf symboliseert de spirituele beleving van religie. De karaf staat voor de vorm, de cultuur ervan. Als je alleen maar naar de karaf kijkt of erover praat, dan proef je niet de smaak van het water. Pas als je het water drinkt, wordt je dorst gelest. Als je alleen maar met de uiterlijke vorm van religie bezig bent, dan beleef je niet de spirituele smaak ervan. Bovendien wordt de dorst van de ziel dan niet gelest. De ziel verlangt naar spirituele vereniging. Pas als die tot stand komt, wordt haar dorst gelest. De bouwstijl van bijvoorbeeld een kerk of tempel, is de uiterlijke vorm. Het is de architectuur van het gebouw en zij behoort dus tot het culturele aspect ervan. Die is te vergelijken met de karaf in het bovengenoemde voorbeeld. Toeristen die een kerk of tempel bezoeken om alleen de architectuur daarvan te bekijken, zijn slechts in het culturele aspect ervan geïnteresseerd. Pas als men de gewijde sfeer van het gebouw proeft, of er gaat bidden of mediteren, ontstaat er een spirituele beleving. Die beleving is de inhoud en die kunnen we vergelijken met het water in de karaf. De taal en stijl waarin een religieus lied of gebed is geschreven, is de culturele vorm. Als er alleen wordt gezongen om het zingen zelf, dan is er slechts sprake van cultuur. Het zingen wordt pas spiritueel als er contact met God of goden wordt gelegd.

Godsdienstwetenschappers die alleen de uiterlijke vorm van een religie bestuderen, blijven in die uiterlijke cultuur hangen. Dat is te vergelijken met het bestuderen van de karaf: ze beschrijven slechts de vorm en kwaliteit van de karaf en vergelijken deze met andere karaffen. De wetenschapper kan pas echt een beeld krijgen van een religie als hij bereid is het water te proeven. Dat kan hij doen door een tijdje bewust mee te doen met religieuze activiteiten. Pas dan kan hij de spirituele inhoud van de religie ervaren en begrijpen.

Na bestudering en ervaring van meerdere religies, heb ik ervaren dat hun spirituele inhoud gelijk is, ongeacht de culturele vormverschillen. Water is water, ongeacht de karaf waarin het zit. Er zijn weliswaar smaakverschillen, maar de essentie van water is overal hetzelfde. Op dezelfde manier is de spirituele ervaring overal hetzelfde, ongeacht de culturele vorm waarin deze is gegoten. Als je het water drinkt geniet je ervan en wordt je dorst gelest, ongeacht in wat voor karaf het gegoten is. Het maakt niet uit of het een dure of een goedkope, een grote of een kleine karaf is.

 

Meditatie

Meditatie

In vrijwel alle religieuze tradities wordt gemediteerd. Meditatie kan in twee hoofdcategorieën worden verdeeld: persoonlijk en spiritueel. Persoonlijke meditatie is gericht op fysiek en geestelijk welzijn, zoals stressreductie, innerlijke rust en psychische gezondheid. Spirituele meditatie is gericht op de goddelijke Oerbron. Beide vormen van meditatie zijn belangrijk. Innerlijke rust en gezondheid vormen de basis voor spirituele meditatie. De aandacht kan alleen op de Oerbron gericht blijven als lichaam en geest ontspannen en gezond zijn. In de loop van de geschiedenis zijn talloze vormen van meditatie ontstaan. Alle religieuze tradities hebben hun eigen methoden ontwikkeld, zoals mediteren op mantra’s, een kaarsvlam, een vuur, een mandala, een beeld, de ademhaling, een zonson- dergang, een bloem, een boom, een rivier, een waterval of spirituele muziek. In sommige boeddhistische tradities observeert men simpelweg de eigen gedachten en de omringende geluiden en beelden. Men streeft ernaar volledig in het hier-en-nu te komen om op deze wijze een diepe innerlijke rust te ontwikkelen. In die rust beleeft men het Nirvana of de Dharmakaya. In de islam wordt ook gemediteerd, vooral in de soefi-tradities. Daarbij wordt veel gedanst, gezongen en muziek gemaakt. Ook in natuurreligies wordt gedanst en gezongen, vaak met ondersteuning van trommels. Daardoor probeert men in trance te komen en contact te maken met de goden, Moeder Natuur of de voorouders.


Mantra-meditatie

In alle dharmische tradities wordt veel gebruikgemaakt van mantra’s. Het woord mantra komt van het woord manna, dat geest betekent. Mantra’s bestaan uit een of meerdere krachtwoorden, die de geest bevrijden of die er een rustgevende of geneeskrachtige invloed op hebben. Mantra’s zijn gedachtevormen, die God, goden of kosmische krachten vertegenwoordigen. Deze oefenen hun invloed uit door middel van geluidsvibratie. Tijdens het mediteren wordt de mantra rustig herhaald en is de aandacht voortdurend gericht op de klank(en). Het herhalen van een mantra is niet alleen rustgevend, de klank ervan is op zichzelf al heel gezond voor lichaam en geest. Mantra-meditatie kan in gedachten, fluisterend of hardop worden gedaan, zittend of lopend, met de ogen open of gesloten, alleen of in een groep, monotoon of met een melodie. De mantra’s worden vaak ook gezongen tijdens spirituele bijeenkomsten, ondersteund door muziekinstrumenten. Het mooie van mantra-meditatie is dat je het de hele dag kunt doen, tijdens of tussen allerlei activiteiten door. Je kunt mantra’s herhalen tijdens een formele meditatie, maar ook tijdens wandelen, hardlopen, fietsen, autorijden en eenvoudige werkzaamheden als schoonmaken of tuinieren. Ook als je ergens aan het wachten bent, bijvoorbeeld op de trein of voor de kassa van de supermarkt, is mantra-meditatie een aangename bezigheid. Er zijn psychologische en spirituele mantra’s. Psychologische mantra’s hebben een rustgevend of genezend effect op lichaam en geest. Spirituele mantra’s bestaan uit namen van God, goden of aanduidingen van het oneindige Zijn. Spirituele mantra’s of naam-mantra’s bevorderen niet alleen de vereniging met God, maar geven – net als psychologische mantra’s – ook rust en genezing.
 

Naam-meditatie

Meditatie op namen van God heet naam-meditatie. Het doel van religie is om tot mystieke vereniging met de Allerhoogste te komen. Naam-meditatie is een effectieve manier om de hele dag door even contact met de goddelijke Bron te maken. Vaak is een paar minuten al voldoende om innerlijke rust en helderheid te krijgen. Het is een soort spirituele voeding voor de ziel. De namen brengen kracht, moed en troost. Ze brengen tevens grote voorspoed in het leven, niet alleen spiritueel, maar ook materieel. Verlangens worden vervuld, simpel door regelmatig te mediteren op de namen. Het mooie van naam-meditatie is dat het compleet universeel is. Het maakt niet uit wat voor concept je van de Allerhoogste Realiteit hebt. Het is om het even of je God ziet als persoonlijk of onpersoonlijk, mannelijk of vrouwelijk, vormloos of met een vorm. Evenmin maakt het uit of je bij een religieuze traditie hoort of spiritueel ongebonden bent. In vrijwel alle religies vinden we naam-meditatie en er zijn ontelbaar veel benamingen van God. De hindoes stellen dat er geen verschil is tussen God en zijn namen. Naam-mantra’s zijn klankmanifestaties van de Allerhoogste. Als je zijn naam aanroept, ben je onmiddellijk met hem verbonden. In India is het zingen van namen erg populair. In de tempels komen vaak honderden of duizenden mensen bij elkaar, van jong tot oud, om de namen gezamenlijk te zingen. Vaak gaat dat urenlang door en op feestdagen de hele dag. De meeste hindoe-mystici en -yogi’s doen onafgebroken aan naam-meditatie. Ook de sikhs leggen veel nadruk op het reciteren en zingen van naam-mantra’s. Naam-meditatie is de spil waar alles om draait in hun heilige geschrift, de Guru Granth Sahib. Zij organiseren grote bijeenkomsten waar de namen urenlang worden gezongen. Er is tegenwoordig sprake van een grote opleving van muzikale naam-meditatie, niet alleen in India, maar ook in westerse landen.
 

Wandelmeditatie

Bij meditatie wordt vaak gedacht aan yogi’s of boeddhistische monniken die urenlang met een kaarsrechte rug zitten te mediteren op een berg of in een klooster. Er zijn echter maar weinig mensen die dat kunnen. Een krachtig alternatief is wandelmeditatie, een vorm van meditatie die minstens even effectief is als zitmeditatie. Er wordt rustig gewandeld in de natuur, weg van de hectiek van de stad. Als er in een groep wordt gewandeld is het effect nog sterker, mits er niet wordt gepraat. De aandacht gaat volledig naar het hier-en-nu door goed te kijken naar de omgeving, te luisteren naar de geluiden en het lichaam te voelen. Daardoor ontstaat snel innerlijke rust, zodat de ziel van Moeder Natuur kan worden gevoeld. In de boeddhistische beoefening van vipassana in Thailand, wordt zitmeditatie afgewisseld met wandelmeditatie. Daarbij wordt veel nadruk gelegd op het luisteren naar de signalen van het lichaam. Er wordt begonnen met zitmeditatie, maar als er pijn in de benen of rug ontstaat, is het tijd om te gaan wande- len. Tijdens wandelmeditatie wordt uiterst langzaam gelopen, hetgeen helpt om geest en lichaam diep te ontspannen. Na enige tijd te hebben gewandeld, wordt weer zittend gemediteerd. Ook wordt er soms een tijdje gestaan op één plaats of ligt men op de grond. In het hindoeïsme wordt ook aan wandelmeditatie gedaan. In de bhakti-yoga traditie worden naam-mantra’s herhaald tijdens het wandelen. Deze worden in gedachten, fluisterend of hardop gereciteerd, vaak op het ritme van het lopen. Daardoor komt de geest snel tot rust en kan de kracht van de mantra extra intens worden gevoeld. Het mooie van wandelmeditatie is dat het veel dingen combineert. Het is gezond voor het lichaam, het is ontspannend, het houdt de geest helder, het verdiept het contact met de natuur en het kan prima worden gecombineerd met naam-meditatie.

Volg de Naam-meditatie training

Gluten vrij japanse soba noodle

Weekt u soba?

Spaghetti van boekweit is al meer dan 300 jaar zeer geliefd in Japan. Vooral in de koudere jaargetijden wordt soba veelvuldig gegeten. Soba uit 100% boekweitmeel heeft een heel krachtige smaak en doet het vooral goed in een lichte bouillon voor een snelle maaltijd. Een aanrader voor mensen op een glutenvrij dieet.

Ingrediënten:

250 g shoyu bouillon
6-8 kop water
1 stuk kombu van 5 cm
4 koppen water
2 gedroogde shiitake
2-3 eetlepels shoyu of tamari
1 theelepel geraspte gember
2 stuks shiitake
klein worteltje
bieslook of bosui ter garnering


Bereiding:

Breng het water aan de kook en doe de spaghetti erin. Laat 8 minuten koken en haal de spaghetti uit het water. Op deze manier kan het kookwater later nog voor andere doeleinden worden gebruikt. Spoel de spaghetti onder koud water af zodat ze niet verder kookt. 
Week de paddestoelen 10 minuten. Kook de kombu 10 minuten in water en haal het er dan uit.
Snijd de paddestoelen in dunne reepjes en kook ze 10 minuten op laag vuur.
Voeg de shoyu of tamari toe en laat nog 3 minuten doorkoken.
Tot slot het sap van de gember toevoegen. De spaghetti kort in de bouillon opwarmen zonder te laten koken. In de bouillon en met de bosui of bieslook serveren. 

Source: http://www.terrasana.com/nl/producten/groep/733/artcode/270.2717/

Lente 2017 Life Coaching

Graag bieden we je de gelegenheid om de sfeer te proeven en te kijken welke opleiding het beste bij je past. Je krijgt niet alleen informatie, maar onze docenten verzorgen ook interactieve workshops, waarin je werkvormen van Life Coaching kunt ervaren. We verzoeken je daarom het gehele programma te volgen.

Wij raden ten zeerste aan een introductiedag bij te wonen om een goede keuze te kunnen maken.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 Data:

 vrijdag 20 januari 2017 

 zaterdag 18 maart 2017

 vrijdag 16 juni 2017

 Locatie: Atma Instituut Amersfoort, zie route

 Tijden:

 10:00 - 15:00 uur

 Deelnamekosten: € 25,- (incl. koffie/thee, excl. lunch) *

 Aanmelden: meld je hier direct aan

 

* Onze introductiedag is meer dan alleen een informatiedag, omdat de docenten interactieve workshops geven. Wij vragen daarom een bijdrage van € 25 omdat wij dan kunnen garanderen dat alle deelnemers oprecht geïnteresseerd zijn in deze workshops.

 

Wanneer je besluit je in te schrijven voor een opleiding zullen wij dit bedrag in mindering brengen op de studiekosten.

 

PROGRAMMA

09:30 - Ontvangst

10:00 - Algemene informatie opleidingen Life Coaching

11:00 - Pauze

11:15 - Workshop 1

12:30 - Pauze (ruimte voor intakegesprekken)

13:30 - Workshop 2

15:00 - Extra informatie Outdoor Life Coaching (optioneel)

15:30 - Einde

 

INTAKEGESPREK

Tijdens de introductiedag kun je tevens een vrijblijvend intakegesprek aanvragen met een van onze medewerkers. Dit intakegesprek is een voorwaarde om je te kunnen inschrijven voor een opleiding. We kijken dan of je voldoende vooropleiding en/of werkervaring hebt. Intakegesprekken kunnen niet meer telefonisch plaatsvinden.

 

Mocht je door omstandigheden niet in staat zijn een introductiedag bij te wonen, dan kun je een afspraak maken voor een intakegesprek op andere dag in het Atma Instituut, Zuidsingel 1 Amersfoort. Bel daarvoor: 033-4653277 of mail: info@atma.nl.

 

Heb je reeds een introductiedag bezocht en wil je graag een intakegesprek? Dan plannen we graag een gesprek in op onze locatie te Amersfoort. Dit gesprek kan eventueel ook telefonisch plaatsvinden.

Een jaar na de grote Tsunami in Azië

 Photo: http://garudamagazine.com

Photo: http://garudamagazine.com

Chennai, India – 26 december 2005

 

Ik zit in een mooi kerkje in Chennai, dat vroeger Madras heette, aan de oostkust van India. Er schijnt een bundel zonlicht precies op een groot beeld van Christus, die glimlachend en vol compassie met open armen op het altaar staat. Er is een herdenking gaande van de grote tsunami, die precies een jaar daarvoor plaatsvond op 26 december 2004. Veel mensen huilen.

Na de kerkdienst loop ik op het strand en kijk naar de zee. Een jaar geleden stortte de tsunami op dit strand en sleurde hier meer dan 1000 mensen in Chennai de dood in.

Ik ga zitten op een terrasje en bestel een kopje thee. Er staat maar één grote tafel op het terras waar iedereen aan zit. Naast mij zit een oude magere Indiër met een diep gerimpelde huid. Hij zit te schrijven en kijkt naar mij op. Ik kijk hem in de ogen die als stralende diamanten glinsteren. Hij vraagt mij in prima Engels waar ik vandaan kom. 

‘Ik kom uit Holland en ben een wintervluchteling.’

De man lacht. ‘Hoe lang ben je al in India?’

‘Drie weken,’ antwoord ik. ‘Ik blijf nog een week. Woont u in Chennai?’ vraag ik.

‘Ja, inderdaad. Niet ver hiervandaan.’

‘Waar schrijft u over?’

‘Over de zin van de tsunami vanuit verschillende religieuze gezichtspunten. Ik ben professor in filosofie en religie.’

‘Heel boeiend,’ zeg ik, ‘dat is ook een grote interesse van mij. Ik verdiep mij al vanaf mijn 18e in filosofie en religie,’ zeg ik. ‘Bent u hindoe?’

‘Ik ben geboren in een hindoeïstische priesterfamilie, maar ik identificeer mij niet meer met het hindoeïsme. Ik noem mijzelf dus geen hindoe. Ik denk universeel. Alle religies leiden in essentie naar hetzelfde doel.’

‘Bent u nog niet met pensioen?’ vraag ik.

‘Nee hoor, ik ben nog maar 80,’ antwoordt hij lachend. Mijn naam is Rao, aangenaam.’

Er komen wat Indiërs en toeristen bij ons aan tafel zitten. Sommigen had ik ook in het kerkje gezien. We raken met elkaar in gesprek. 

‘De tsunami is het bewijs dat er geen God bestaat,’ zegt een jonge Engelse backpacker met lang blond haar en een beginnend baardje.

‘Dus jij bent atheïst,’ grinnikt professor Rao.

‘Inderdaad! ‘God is volgens de meeste religies almachtig, algoed en alwetend toch?’ vervolgt de backpacker.

‘Jazeker,’ zegt Rao.

‘Waarom zijn er dan 230.000 mensen in een paar minuten weggevaagd door de tsunami? Kon God die golf niet tegenhouden?’

De andere aanwezigen zijn stil.

‘En waarom laat God vulkanen uitbarsten?’ vervolgt de backpacker. ‘Waarom laat hij duizenden mensen sterven door aardbevingen en overstromingen? Waarom laat hij miljoenen mensen creperen van de honger? Waarom wordt de ene baby gezond geboren in een rijk land met liefdevolle ouders en de ander invalide, in een arm land met slechte ouders? Waarom heeft God zo’n ellendige wereld geschapen en waarom kan hij dit leed niet wegnemen?’

‘Je hebt je goed verdiept in de atheïstische argumenten tegen religie,’ zegt de professor.

‘Als God almachtig is,’ vervolgt de jongeman,’ dan zou dat toch geen probleem voor hem zijn?

Het is weer even stil.

‘Of is hij niet algoed?’ redeneert de jongen verder. ‘Heeft hij ook sadistische kantjes? Wil hij regelmatig een flinke portie leed in de wereld brengen?’

‘Je bent filosofisch aangelegd,’ merkt Rao op.

‘Of is hij niet alwetend? Weet hij niet hoe hij het leed weg kan nemen?’ zegt de backpacker.

‘God weet alles, anders zou hij niet God zijn,’ zegt een oude Indiase vrouw.

‘Of is hij gewoon slordig waardoor dingen soms helemaal fout gaan?’ vervolgt de backpacker baldadig. ‘Waarom heeft God niet ingegrepen tijdens de holocaust? Waarom heeft hij Mao Tse Tung zijn gang laten gaan tijdens de culturele revolutie in China waar hij miljoenen mensen heeft laten vermoorden? Waarom heeft hij Stalin niet gestopt tijdens zijn miljoenenmoorden?’

‘Volgens het hindoeïsme is alle leed een speling van karma,’ zegt een Indiër met een grote streep van klei op zijn voorhoofd en een lange grijze baard. ‘De slachtoffers van de tsunami moesten dit ervaren vanwege negatieve daden in hun verleden. Heel veel slachtoffers waren vissers die de zee hebben leeggeroofd. De zee was kennelijk kwaad en veroorzaakte de tsunami. We kunnen God niet verantwoordelijk stellen voor het leed van de mens. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leed.’

‘Bent u hindoe?’ vraagt de packpacker.

‘Jazeker, zegt de man.’

‘Hoe zit het met de vele kinderen die zijn verdronken? Waar hebben die dat aan verdiend?’ vraagt de backpacker.

‘Dat weet alleen God. De wet van karma is heel complex. Er kunnen ook vorige levens mee te maken hebben. Niemand weet precies waarom al die kinderen moesten verdrinken. Dat weet alleen God.’

‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk,’ zegt een jonge Indiase vrouw met een kruisje aan haar halsketting. Ik had haar in het kerkje gezien. 

‘Wij kunnen onmogelijk begrijpen waarom al die mensen moesten overlijden,’ vervolgt de vrouw. ‘God heeft daar een speciale reden voor gehad, maar we weten niet waarom hij dit liet gebeuren. We kunnen er niet over speculeren. Ik ben zelf mijn man verloren tijdens de tsunami.’ 

Haar ogen worden nat en ze pakt een zakdoek.

‘Mijn man was een heel goed mens,’ vervolgd de vrouw, hij heeft geen vlieg kwaad gedaan in zijn leven.’ 

‘Ik ben agnost,’ zegt een jonge Israëliër die er net met zijn vriendin bij is komen zitten. ‘We weten zo ontzettend weinig over het universum, de natuur en een mogelijke God, dat wij er niets over kunnen zeggen.’

‘Heb jij een joodse achtergrond?’ vraag ik hem.

‘Ja, maar ik identificeer mij niet meer met het jodendom.’

De andere aanwezigen zwijgen. 

'Ik weet niets over God,’ vervolgt de Israëliër, ’daarom doe ik er geen uitspraken over. Ik weet niet of er wel of niet een God bestaat. Ook over zaken als de hemel, reïncarnatie of karma doe ik als agnost geen uitspraken. Dat zijn zaken die wij niet met onze zintuigen kunnen waarnemen of met het verstand kunnen bevatten.’

‘Religie is opium voor het volk,’ zegt de backpacker.

‘Misschien ben je diep in je hart feitelijk toch gelovig,’ zegt de weduwe tegen de backpacker, ‘maar ben je atheïst geworden uit rebelsheid.’

‘En heb je daarbij ook God overboord gegooid,’ zeg ik, ‘en zo de baby met het badwater weggegooid.’

‘Nee hoor. Ik ben een overtuigd atheïst.‘

‘Of heb je gewoon een hekel aan het hele idee van God?’ vraagt de hindoe met de gele strepen.

‘Nee hoor, ik heb niets tegen God,’ zegt de backpacker, ‘ hij bestaat gewoon niet. Ik geloof in evolutie. Er is helemaal geen God nodig om het ontstaan van de wereld te verklaren. Darwin heeft het al in de 19e eeuw aangetoond.’

‘Denken jullie dat alle slachtoffers weer reïncarneren?’ vraag ik, kijkend naar de Indiërs.

‘De meeste wel, daar ben ik van overtuigd’ zegt een Indiase vrouw gekleed in een traditionele sari. ‘Ik las vorige week in de krant dat een jonge vrouw in Thailand tijdens de tsunami drie kinderen had verloren. Een paar maanden na de tsunami werd ze zwanger. Ze is vorige week bevallen van een drieling. Ze gelooft dat de drie baby’s haar verdronken kinderen zijn. Die zijn alle drie tegelijk bij haar gereïncarneerd. Dus de zielen van haar verdronken kinderen wilden weer terugkomen bij hun moeder.’

‘Dan was ze vast een hele goede moeder,’ zegt Rao glimlachend.

De meeste aanwezigen knikken instemmend.

‘Zou het ook kunnen dat de tsunami helemaal niets met karma te maken heeft?’ vraagt een Indiase vrouw met een rode stip op haar voorhoofd. ‘Zijn natuurrampen er niet voor bedoeld om ons er van bewust te maken dat de aarde niet ons einddoel is?’

‘Dat is ook een mogelijkheid,’ zegt de professor. ‘De meeste religies zien de aarde niet als einddoel. Zij zien de hemel of het paradijs als onze uiteindelijke bestemming.’ 

Misschien zit er wel een hele andere bedoeling achter de tsunami,’ zegt de Israëlische vrouw, ‘een bedoeling die niemand van ons ooit zal begrijpen.’ 

 

‘De tsunami,’ zegt professor Rao, ‘is een ramp die heeft huisgehouden in India dat voornamelijk hindoeïstisch is, in Thailand dat voornamelijk boeddhistisch is en in Indonesië dat voornamelijk islamitisch is. Ook leven er in Zuid India en Sri Lanka een aantal christenen die door de ramp getroffen zijn. Daarnaast zijn er veel mensen die traditionele natuurreligies volgen. De ramp heeft alle leden van deze religies en iedereen in de rest van de wereld geconfronteerd met de diepste vragen over leven en dood en de zin van het bestaan.’