De vorm en de inhoud van religie

Uit het eerste hoofdstuk van 'Religie voor in bed, op het toilet en in bad

De twee hoofdaspecten van religie

Religie kent twee hoofdaspecten: een cultureel en een spiritueel. Het culturele aspect duidt op een religieuze traditie. Dat is de uiterlijke vorm waarin mensen hun relatie met God, de goden of Moeder Natuur tot uitdrukking brengen. Die vorm bestaat uit de organisatie, gebouwen, rituelen, theologie en voorschriften die typerend zijn voor die specifieke religieuze traditie. De meeste leden van een religie identificeren zich sterk met de cultuur ervan, vooral wanneer ze daarin zijn geboren en getogen. Daarom voelen bijvoorbeeld katholieken zich sterk verwant aan de katholieke traditie en houden ze van de kerken, de Bijbel, Jezus, de paus en bedevaartsplaatsen. En daarom houden de hindoes van de tempels, de Ganges, de goeroes en de heilige koeien.

Het tweede aspect van religie is spiritueel. Dit duidt op de individuele relatie tussen de mens en zijn spirituele bron. Die relatie is universeel voor iedereen, ongeacht religieuze traditie, ras of maatschappelijke positie. De ontwikkeling van deze relatie is de belangrijkste taak van religie. Als deze relatie op de juiste manier wordt ontwikkeld, ontstaat er veel kracht en vreugde in het leven. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkeling is dat er een onafgebroken vereniging tussen de mens en zijn oerbron ontstaat. Deze vereniging wordt ‘mystiek’ genoemd; zij gaat gepaard met diepe gevoelens van affectie voor (een) God en voor alles en iedereen in de schepping.


De vorm en de inhoud

Het culturele aspect van religie is de uiterlijke vorm waarin zij wordt beoefend. Het spirituele aspect is de inhoud. Je kunt dit vergelijken met een karaf gevuld met water. Het water in de karaf symboliseert de spirituele beleving van religie. De karaf staat voor de vorm, de cultuur ervan. Als je alleen maar naar de karaf kijkt of erover praat, dan proef je niet de smaak van het water. Pas als je het water drinkt, wordt je dorst gelest. Als je alleen maar met de uiterlijke vorm van religie bezig bent, dan beleef je niet de spirituele smaak ervan. Bovendien wordt de dorst van de ziel dan niet gelest. De ziel verlangt naar spirituele vereniging. Pas als die tot stand komt, wordt haar dorst gelest. De bouwstijl van bijvoorbeeld een kerk of tempel, is de uiterlijke vorm. Het is de architectuur van het gebouw en zij behoort dus tot het culturele aspect ervan. Die is te vergelijken met de karaf in het bovengenoemde voorbeeld. Toeristen die een kerk of tempel bezoeken om alleen de architectuur daarvan te bekijken, zijn slechts in het culturele aspect ervan geïnteresseerd. Pas als men de gewijde sfeer van het gebouw proeft, of er gaat bidden of mediteren, ontstaat er een spirituele beleving. Die beleving is de inhoud en die kunnen we vergelijken met het water in de karaf. De taal en stijl waarin een religieus lied of gebed is geschreven, is de culturele vorm. Als er alleen wordt gezongen om het zingen zelf, dan is er slechts sprake van cultuur. Het zingen wordt pas spiritueel als er contact met God of goden wordt gelegd.

Godsdienstwetenschappers die alleen de uiterlijke vorm van een religie bestuderen, blijven in die uiterlijke cultuur hangen. Dat is te vergelijken met het bestuderen van de karaf: ze beschrijven slechts de vorm en kwaliteit van de karaf en vergelijken deze met andere karaffen. De wetenschapper kan pas echt een beeld krijgen van een religie als hij bereid is het water te proeven. Dat kan hij doen door een tijdje bewust mee te doen met religieuze activiteiten. Pas dan kan hij de spirituele inhoud van de religie ervaren en begrijpen.

Na bestudering en ervaring van meerdere religies, heb ik ervaren dat hun spirituele inhoud gelijk is, ongeacht de culturele vormverschillen. Water is water, ongeacht de karaf waarin het zit. Er zijn weliswaar smaakverschillen, maar de essentie van water is overal hetzelfde. Op dezelfde manier is de spirituele ervaring overal hetzelfde, ongeacht de culturele vorm waarin deze is gegoten. Als je het water drinkt geniet je ervan en wordt je dorst gelest, ongeacht in wat voor karaf het gegoten is. Het maakt niet uit of het een dure of een goedkope, een grote of een kleine karaf is.