De ondernemersboom

Iedere onderneming is te vergelijken met een boom die – indien gezond - vanzelf groeit, bloeit en vruchten produceert. Kleine en middelgrote ondernemingen kun je zien als één enkele boom. Grote ondernemingen en multinationals kun je vergelijken met bossen of wouden. 

De grond

De grond staat voor de regio, de cultuur of het land waarin de onderneming opereert. Het is de voedingsbodem van de onderneming, waarin zich de grondstoffen bevinden waaruit de producten worden vervaardigd. Bij productiebedrijven bestaan de grondstoffen uit levende en levenloze materialen. Bij dienstverlenende bedrijven uit kennis en ervaring. Als de grond arm of droog is, zijn er weinig grondstoffen en kan de onderneming niet snel groeien. 

De startende ondernemer plant het zaadje van zijn ondernemersplan in de grond, nadat hij goed heeft onderzocht wat de gunstigste voedingsbodem is. In dat zaadje zit de blauwdruk van zijn op te richten onderneming. 

In de grond moeten genoeg grondstoffen zitten en voldoende water (geld) om het zaadje te laten groeien. Ook is de omgeving belangrijk. Zijn er niet al teveel van dezelfde bomen waardoor er teveel concurrentie is? Hoe meer ruimte de boom heeft en hoe unieker hij is, hoe beter hij kan groeien. Zijn er voldoende klanten om de vruchten te kopen?

Als een ondernemer al wat startkapitaal heeft kan hij ook een bestaande boom kopen en die verder laten groeien.

Als er te weinig water is moet er wellicht geïrrigeerd worden. Dan moet er geld van de bank worden geleend of beleggers worden gezocht. 

De ondernemerscoach helpt de startende ondernemer bij de psychologische vraagstukken in een ondernemersplan: 

  1. Heeft de kandidaat ondernemer de geschikte persoonlijkheid voor ondernemerschap?
  2. Heeft de ondernemer genoeg talenten voor de soort onderneming die hij wil starten?
  3. Geeft de onderneming voldoende zingeving?
  4. Wat is de visie en missie van de op te richten onderneming?
  5. Kan de ondernemer zijn passie kwijt in de onderneming?
  6. Wat zijn de prioriteiten?
  7. Is er een gezonde balans tussen werk en privé?
  8. Hoe worden eventuele familiebanden binnen de onderneming geregeld?

 

De wortels

De wortels vormen de basis van de onderneming, waardoor de grondstoffen worden geabsorbeerd. Hoe meer een onderneming zich heeft ontwikkeld, hoe dikker de wortels zijn en hoe dieper ze in de grond reiken. Daardoor is de onderneming steeds beter in staat zich te voeden met grondstoffen en staat ze steeds beter geworteld in de regio, de cultuur of het land waarin zij opereert. 

Hoe beter een onderneming geworteld is, hoe beter zij tegen een stootje kan. Zelfs tijdens de hardste storm weet het bedrijf overeind te blijven. Als een onderneming echter niet goed geworteld is, of enkele zieke wortels bezit, is de bestendigheid voor stormen minder goed. De ondernemerscoach helpt de onderneming om de wortels gezond en sterkt te laten zijn. 

 

De stam

De stam symboliseert de stevigheid en levensloop van de organisatie. Hoe beter de onderneming georganiseerd is, hoe beter en efficiënter de grondstoffen naar boven worden gebracht zodat ze kunnen worden omgezet in producten. Tevens is de stam de basis waaruit de verschillende bedrijfstakken groeien en worden gecoördineerd. 

In de jaarringen kunnen we de levensloop van het bedrijf aflezen. Vruchtbare jaren brengen brede ringen voort, minder vruchtbare jaren dunne. Door goed de geschiedenis van het bedrijf te analyseren leren we welke factoren in het verleden tot de beste productiviteit hebben geleid. De ondernemerscoach helpt mee met deze analyse.

 

De takken

De hoofdtakken staan voor de verschillende afdelingen of vestigingen van het bedrijf en de zijtakken voor de medewerkers. Sommige takken moeten worden bevorderd in hun groei en sommige moeten worden gesnoeid. Hoe meer ruimte het bedrijf om zich heen heeft en hoe minder andere bomen in de weg staan, hoe groter en voller de boom wordt. In de takken bovenin de boom zit de ondernemer of het bestuur. Van daaruit is er de beste visie op de organisatie en de omgeving. De ondernemerscoach helpt in het proces van groeien en snoeien en gaat samen met de ondernemer of het bestuur bovenin de boom zitten om te helpen de visie bij te stellen of te verbreden.

 

De bladeren

De bladeren symboliseren de communicatiekanalen met de buitenwereld. Alle contact met klanten en leveranciers vindt plaats via de bladeren. De vorm en structuur van de bladeren geeft weer op welke manier er wordt gecommuniceerd: onduidelijk, chaotisch, ingewikkeld, vriendelijk, helder, dynamisch, fel of agressief. Aan alle gezonde takken zitten bladeren, dus alle werknemers dienen betrokken te zijn bij de communicatie. Alleen aan dode takken zitten geen bladeren. De ondernemerscoach is een expert op het gebied van menselijke communicatie en geeft begeleiding bij de volgende onderwerpen:

• Bevordering van netwerken binnen en buiten het bedrijf

• Bevordering van acquisitie

• Communicatie bevorderen binnen het bedrijf en met klanten

• Duidelijk neerzetten van imago van het bedrijf

• Hoe presenteer je wie je werkelijk bent?

 

De bloesems

De bloesems staan voor innovatie, intuïtie en inspiratie. Wanneer medewerkers zich door het bestuur en door elkaar geïnspireerd voelen, wordt de bevruchting van creativiteit bevorderd. Daardoor ontstaan vruchtbare ideeën en vindt de nodige innovatie plaats om voor te blijven op de concurrentie. De ondernemerscoach bevordert het proces van inspiratie en prikkelt de creativiteit. 

 

De vruchten

De vruchten symboliseren de producten of diensten van de onderneming. De uitdaging van elke onderneming zit er in om niet alleen elk jaar de kwantiteit van de vruchten te verhogen, maar om ook voortdurend aan de kwaliteit te werken. Een onderneming moet geen vruchten produceren waarin zij niet is gespecialiseerd. Een appelboom kan alleen appels produceren en geen peren. De ondernemerscoach zoekt uit hoe zowel de kwantiteit en kwaliteit van de vruchten kan worden bevorderd.

 

Groei

Groeit de boom in het juiste tempo? Als hij te snel groeit wordt hij zwak. Groeit hij te langzaam dan is dat frustrerend en loopt de groei niet parallel aan de ambities van de ondernemer. 

 

De zon

Deze geeft het licht der kennis. Er is voortdurend opleiding en training nodig om de boom te laten groeien en gezond te houden. Alle onderdelen van de boom hebben regelmatig zonlicht nodig anders verzwakt de boom. De ondernemerscoach zoekt uit of de ondernemer en werknemers zich voldoende bijscholen.

 

Regen en droogte

Het water van de regen is als het geld dat regelmatig moet binnenkomen anders verdort de boom en sterft hij uiteindelijk. Als de boom zich op een plaats bevindt waar het veel regent, verdient het bedrijf geld als water. 

 

Donder en bliksem

Donder en bliksem zijn als het vuurwerk van veel publiciteit. De media is vooral geïnteresseerd in originele en trendy producten, maar ook in schandalen. Daardoor kan de onderneming bliksemsnel bekend (of berucht) worden. Publiciteit kan veel geld (regen) opbrengen, maar door negatieve publiciteit kan de reputatie plotsklaps worden vernietigd. Dan wordt de boom door de bliksem getroffen. Hoe hoger een boom is, hoe meer hij door de bliksem wordt verlicht, maar hoe meer hij ook onderhevig is aan een vernietigende inslag. De ondernemerscoach kijkt naar de persoonlijke houding die de ondernemer aanneemt in de richting van de media.

 

Storm

Als het storm loopt door de vraag naar het product moet het bedrijf uitkijken dat de werknemers niet overspannen raken want dan breken er teveel takken. Ook moeten er voldoende grondstoffen voorradig zijn om de productie te kunnen verhogen. Soms moet de productie worden afgeremd en eerst de infrastructuur worden versterkt voordat er sprake kan zijn van een gezonde groei. De ondernemerscoach kijkt naar diepere psychologische achtergronden van groei en verandering.

 

Parasieten en ziekte

Deze staan voor mensen en instanties die alleen van de onderneming willen profiteren zoals zieke of frauderende werknemers en graaiende leidinggevenden. Ook concurrenten met gebrek aan creativiteit die producten kopiëren zijn parasieten. Als er teveel parasieten in de boom zitten kan de boom ernstig ziek worden. Dan moeten de parasieten grondig verwijderd worden anders sterft de boom.

De ondernemerscoach kijkt naar de relatie tussen de persoonlijkheid van de ondernemer en de 'ziektes' die er in zijn bedrijf heersen of dreigen te heersen.

 

Illegale kap of ontbossing

Het gevaar van ontbossing ligt altijd op de loer in de vorm van illegaal kappen van de boom of hele stukken bos. De grootste vijanden zijn grote bedrijven die kleine bedrijfjes kapot concurreren of incompetente overheden die de bedrijfsvoering onmogelijk maken door teveel regelgeving e.d. Samen met de ondernemerscoach kan de ondernemer een sterke persoonlijke houding aannemen tegen dat soort vijandige krachten. 

 

Grote bedrijven

Als het bedrijf slechts één soort product vervaardigt, is het als een boomgaard. Als er verschillende soorten producten worden vervaardigd, is het als een bos dat uit verschillende bomen bestaat die elk verschillende soorten vruchten produceren. Boomgaardbedrijven zijn meestal vruchtbaarder omdat ze zich slechts in één product hebben gespecialiseerd. Multinationals zijn in feite als grote natuurgebieden of oerwouden waarin allerlei bossen staan. 

Meditatie

Meditatie

In vrijwel alle religieuze tradities wordt gemediteerd. Meditatie kan in twee hoofdcategorieën worden verdeeld: persoonlijk en spiritueel. Persoonlijke meditatie is gericht op fysiek en geestelijk welzijn, zoals stressreductie, innerlijke rust en psychische gezondheid. Spirituele meditatie is gericht op de goddelijke Oerbron. Beide vormen van meditatie zijn belangrijk. Innerlijke rust en gezondheid vormen de basis voor spirituele meditatie. De aandacht kan alleen op de Oerbron gericht blijven als lichaam en geest ontspannen en gezond zijn. In de loop van de geschiedenis zijn talloze vormen van meditatie ontstaan. Alle spirituele tradities hebben hun eigen methoden ontwikkeld, zoals mediteren op mantra’s, een kaarsvlam, een vuur, een mandala, een beeld, de ademhaling, een zonson- dergang, een bloem, een boom, een rivier, een waterval of spirituele muziek. In sommige boeddhistische tradities observeert men simpelweg de eigen gedachten en de omringende geluiden en beelden. Men streeft ernaar volledig in het hier-en-nu te komen om op deze wijze een diepe innerlijke rust te ontwikkelen.


Mantra-meditatie

Mantra’s zijn gedachtevormen, die God, goden of kosmische krachten vertegenwoordigen. Deze oefenen hun invloed uit door middel van geluidsvibratie. Tijdens het mediteren wordt de mantra rustig herhaald en is de aandacht voortdurend gericht op de klank(en). Het herhalen van een mantra is niet alleen rustgevend, de klank ervan is op zichzelf al heel gezond voor lichaam en geest. Mantra-meditatie kan in gedachten, fluisterend of hardop worden gedaan, zittend of lopend, met de ogen open of gesloten, alleen of in een groep, monotoon of met een melodie. De mantra’s worden vaak ook gezongen tijdens spirituele bijeenkomsten, ondersteund door muziekinstrumenten. Het mooie van mantra-meditatie is dat je het de hele dag kunt doen, tijdens of tussen allerlei activiteiten door. Je kunt mantra’s herhalen tijdens een formele meditatie, maar ook tijdens wandelen, hardlopen, fietsen, autorijden en eenvoudige werkzaamheden als schoonmaken of tuinieren. Ook als je ergens aan het wachten bent, bijvoorbeeld op de trein of voor de kassa van de supermarkt, is mantra-meditatie een aangename bezigheid.
 

Wandelmeditatie

Bij meditatie wordt vaak gedacht aan yogi’s of boeddhistische monniken die urenlang met een kaarsrechte rug zitten te mediteren op een berg of in een klooster. Er zijn echter maar weinig mensen die dat kunnen. Een krachtig alternatief is wandelmeditatie, een vorm van meditatie die minstens even effectief is als zitmeditatie. Er wordt rustig gewandeld in de natuur, weg van de hectiek van de stad. Als er in een groep wordt gewandeld is het effect nog sterker, mits er niet wordt gepraat. De aandacht gaat volledig naar het hier-en-nu door goed te kijken naar de omgeving, te luisteren naar de geluiden en het lichaam te voelen. Daardoor ontstaat snel innerlijke rust, zodat de ziel van Moeder Natuur kan worden gevoeld. In de boeddhistische beoefening van vipassana in Thailand, wordt zitmeditatie afgewisseld met wandelmeditatie. Daarbij wordt veel nadruk gelegd op het luisteren naar de signalen van het lichaam. Er wordt begonnen met zitmeditatie, maar als er pijn in de benen of rug ontstaat, is het tijd om te gaan wande- len. Tijdens wandelmeditatie wordt uiterst langzaam gelopen, hetgeen helpt om geest en lichaam diep te ontspannen. Na enige tijd te hebben gewandeld, wordt weer zittend gemediteerd. Ook wordt er soms een tijdje gestaan op één plaats of ligt men op de grond. In het hindoeïsme wordt ook aan wandelmeditatie gedaan. In de bhakti-yoga traditie worden naam-mantra’s herhaald tijdens het wandelen. Deze worden in gedachten, fluisterend of hardop gereciteerd, vaak op het ritme van het lopen. Daardoor komt de geest snel tot rust en kan de kracht van de mantra extra intens worden gevoeld. Het mooie van wandelmeditatie is dat het veel dingen combineert. Het is gezond voor het lichaam, het is ontspannend, het houdt de geest helder, het verdiept het contact met de natuur en het kan prima worden gecombineerd met naam-meditatie.