Het hiernamaals

Hoe ziet dat er uit tijdens een bijna-dood-ervaring?

Laten we nu eens kijken hoe het hiernamaals er volgens veel mensen met een BDE er uitziet:

 • De fysieke wereld is een reflectie van de spirituele wereld’. ‘Zo boven zo onder’. Alle schoonheid in de fysieke wereld is er ook in de spirituele wereld, maar dan oneindig veel mooier.
 • Alles is in de spirituele wereld is ‘echter’ en tastbaarder dan in de materiële wereld.
 • Er is een prachtige natuur in de spirituele wereld met schitterende kleurrijke landschappen die oneindig veel mooier zijn dan die op aarde. Omdat de natuur daar veel gelijkenissen heeft met die op aarde, willen mensen na een BDE veel in de natuur zijn.
 • Er is geen zon nodig omdat alles zelf licht geeft.
 • Er zijn in de spirituele wereld menselijke, dierlijke, plantaardige en allerlei andere soorten wezens. Deze zijn allen heel bewust en je kunt uiterst levendig met ze communiceren.
 • Alle wezens kunnen iedere gedaante aannemen die ze willen. 
 • Je kunt je overal naartoe verplaatsen door dat alleen maar te wensen.
 • Al je wensen worden onmiddellijk vervuld.
 • Tijd en ruimte zijn heel anders dan in de fysieke wereld. Er is een diep gevoel van in het hier-en-nu leven.  
 • Er is een hele intense en liefdevolle vorm van seksualiteit in de spirituele wereld.
 • Alle soorten kunst die we in de fysieke wereld kennen, vinden we ook in de spirituele wereld, maar dan van een ongekend grote schoonheid en diepgang. 
 • Je kunt alles creëren wat je wil, simpel door het te visualiseren. Elke visualisatie wordt meteen gerealiseerd. 
 • Er zijn allerlei niveaus van realiteit zowel in de materiële als in de spirituele wereld. Je gaat naar een hoger niveau als je je gehechtheden aan lagere niveaus hebt loslaten.
 • Iedereen is onvoorwaardelijk liefdevol in de spirituele wereld. 
 • Je realiseert je in de spirituele wereld: alle pijn en verdriet die je anderen aandoet, doe je ook jezelf aan. En alle liefde en geluk die je anderen geeft, geef je ook jezelf.
 • Je realiseert je ook: iedere keus die je maakt, heeft vele consequenties. 

Arriveren in het hiernamaals

tijdens een bijna-dood-ervaring

Veel mensen die een bijna-dood ervaring beleven, bewegen door een soort donkere tunnel die uiteindelijk naar stralend licht leidt. Sommigen noemen dat de hemel, het nirvana, het hiernamaals of de spirituele wereld. Niet iedereen ervaart de ‘tunnel van licht’. Soms blijft men enige tijd in een donkere wereld, maar uiteindelijk gaan de meeste mensen naar het hiernamaal. Later we eens kijken wat er door de meeste mensen met een BDE beleefd wordt: 

 • Mensen die niet geloven in een ziel die voortbestaat na de dood, komen in een soort niemandsland waar ze niets beleven. Dat bevestigt hun geloof dat er na de dood niets is. Na verloop van tijd gaat dat echter vervelen en verlangen ze toch naar gezelschap met andere wezens. Dat verlangen wordt vervuld. 
 • Veel mensen horen tijdens een bijna-dood ervaring hele mooie muziek. Deze speelt een belangrijke rol tijdens het overgaan naar de spirituele wereld. Deze draagt ons naar de overkant.
 • Tijdens een bijna-dood ervaring wordt je in de spirituele wereld verwelkomd door zielen met wie je in de fysieke wereld een sterke band had zoals overleden geliefden, ouders, grootouders enz. Zij maken je wegwijs in de nieuwe realiteit. 
 • Overleden bekenden zoals ouders of grootouders herken je onmiddellijk, hoewel ze er jeugdig uitzien.
 • Ook zijn er allerlei andere begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen. 
 • Alle vragen worden onmiddellijk beantwoord. 
 • Mensen die zelfmoord plegen, kunnen tijdelijk in een soort duistere sombere wereld verblijven, maar dat is tijdelijk. Na enige tijd gaan ze naar het licht, begeleid door een soort spirituele therapeuten. 
 • Er is niet zoiets als een hel. Die scheppen sommige overledenen zelf vanwege diepe gevoelens van depressie, schuld of schaamte tijdens het sterven. Wel is het zo dat mensen die ernstige misdrijven hebben begaan, daar op gewezen worden door begeleiders zodat ze zichzelf kunnen veranderen. 
 • Veel overledenen krijgen inzage in vorige incarnaties en de verbanden daarmee met hun huidige leven op aarde. Dat geeft diepe inzichten. 

Ervaar je God

tijdens een bijna-dood-ervaring?

Iedereen vraagt zich natuurlijk af of er in het hiernamaals een god bestaat en of je die kunt ervaren. De meeste godsdiensten gaan daar natuurlijk van uit. Laten we eens kijken wat er tijdens BDE’s hierover verteld wordt:

 • We worden geliefd door iedereen en vooral door een onuitputtelijke bron van liefde (God, de Schepper, de Bron enz.).
 • Bijna iedereen ervaart deze universele bron.
 • Mensen die open staan voor het bestaan van deze goddelijke bron, ervaren deze unaniem als een oneindige bron van wijsheid, kracht, licht en liefde. 
 • Deze bron heeft oneindig veel eigenschappen, zowel abstracte als persoonlijke.
 • De goddelijke bron manifesteert zich waar jij je je comfortabel bij voelt, waarmee je je het beste kunt identificeren en die aansluit op je overtuigingen.
 • De goddelijke bron is ontstegen aan mannelijkheid of vrouwelijkheid, maar kan zich wel als man of vrouw manifesteren, al naar gelang je eigen overtuigingen of behoeften.
 • Mensen met een specifieke religieuze overtuiging zoals Christenen, Hindoes of Boeddhisten, ervaren vaak een godsbeeld dat aansluit op hun overtuigingen, zoals Jezus, Maria, Krishna, Siva of Boeddha. Sommigen beleven universelere godsbeelden zoals puur licht of de kosmos.
 • Atheïsten of agnosten hoeven geen god te ervaren als ze dat niet willen. Iedereen mag geloven wat ze willen en hun geloof wordt bevestigd door de realiteit die ze ervaren. Er zijn echter atheïsten of agnosten die in de spirituele wereld toch een soort goddelijkheid hebben ervaren. 
 • Er zijn mensen die voor de BDE atheïst waren, maar tijdens de BDE zo’n diepe godservaring kregen, dat ze na terugkeer in god bleven geloven.