Terugkeren

na een bijna-door-ervaring

Veel mensen gaan met tegenzin weer terug naar de aarde. Ze zouden liever in het hiernamaals willen blijven. Er zijn echter begeleiders die uitleggen dat ze terug moeten omdat ze op aarde nog bepaalde dingen te doen of te leren hebben ter bevordering van hun persoonlijke groei of die van andere mensen. Hoe ervaart men over het algemeen het terugkeren:

 • Terugkeren in het fysieke lichaam wordt over het algemeen als een zware taak gezien. Vooral omdat het vaak ziek of verwond is.
 • Mensen die terugkeren na een BDE hebben een nieuwe diepe overtuiging dat er altijd liefdevol voor ze gezorgd wordt. Ze hoeven zich in principe nergens meer zorgen over te maken.
 • Mensen kunnen niet meer op dezelfde manier verder gaan met hun leven na een BDE. Ze kunnen alleen nog leven volgens hogere ethische of spirituele waarden. Een oppervlakkig materialistisch leven dat alleen gericht is op geld, bezit, macht of reputatie bevredigt niet meer.
 • Daarentegen worden zaken zoals vriendschap, kunst, muziek, natuur, spiritualiteit en meditatie veel belangrijker dan voorheen.
 • Vooral menselijke relaties worden veel belangrijker omdat men beseft dat geluk en persoonlijke groei sterk van goede relaties afhankelijk is.
 • Angst voor de dood verdwijnt volledig na een BDE.

Problemen na bijna-dood-ervaringen

Hoewel de meeste mensen positieve ervaringen hebben tijdens een bijna-dood ervaring, kunnen er na terugkeer mogelijk problemen ontstaan:

 • Sommigen ervaren isolement, omdat ze niet over hun BDE kunnen praten met de mensen om zich heen;
 • Sommigen ervaren angst voor afwijzing of bespotting.
 • Soms hebben familieleden moeite met persoonlijkheidsveranderingen die door de BDE plaatsvinden.
 • Sommigen vinden het moeilijk om hun BDE onder woorden te brengen, hetgeen eenzaamheid veroorzaakt. 
 • Er zijn BDE’ers die moeite met ‘gewone’ relaties krijgen, omdat ze die te oppervlakkig vinden en zonder veel liefde.
 • Sommigen zijn boos of depressief om weer terug te zijn op aarde, wat ze niet als een plezierige plek beschouwen.
 • Velen ervaren dat het normale ‘aardse’ leven niet meer boeit.
 • Er is een klein percentage dat een negatieve BDE heeft gehad. Dit komt meestal omdat ze depressief waren voordat ze de BDE kregen.
 • Er zijn ook mensen die schuldgevoelens hadden tijdens de BDE over dingen die ze op aarde hadden gedaan. 

Als geestelijke begeleider kun je mensen met BDE problemen het beste helpen door ze er zonder vooroordelen uitvoerig over te laten vertellen.  

Ik heb zelf ook veel mensen begeleid d.m.v. regressietherapie. Ik breng deze cliënten via een lichte trance terug in de ervaring en help ze dan de negatieve emoties te verwerken. 

Ook kun je ze doorverwijzen naar: Netwerk bijna-dood ervaringen.

Persoonlijke veranderingen

na bijna-dood ervaringen

De meeste mensen ervaren na een BDE positieve veranderingen in hun persoonlijkheid en houding in het leven. De bekendste zijn:

 • Meer zelfaanvaarding en positiever zelfbeeld.

 • Meer compassie en medeleven met andere mensen.

 • Meer waardering voor het leven, omdat men de beperkingen van het aardse bestaan beter leert te relativeren.

 • Vrijwel iedereen heeft na een BDE geen angst meer voor de dood. Alleen mensen met een negatieve ervaring kunnen nog enige angst daarvoor overhouden, maar na verwerking daarvan, verdwijnt deze meestal volledig. 

 • Vrijwel iedereen krijgt een hecht geloof in een heel aangenaam en liefdevol leven na de dood. Dat geeft een diepe geruststelling doordat men een uiterst positieve visie krijgt in de zin van het bestaan.  

 • Bij vrijwel iedereen ontstaat een grote honger naar spirituele activiteiten. 

 • Velen ervaren een verhoogde lichamelijke en geestelijke gevoeligheid.

 • Bij velen wordt de intuïtie aanzienlijk verhoogd.

 • Velen zoeken regelmatig rust op door de natuur in te gaan of te mediteren.