Natuurmystiek

Het doel van natuurmystiek is dat er een vereniging met de ‘geest’ van de natuur wordt gecreëerd en dat men zich voortdurend bewust is van een onafgebroken begeleiding in het leven. De oude natuurvolkeren hadden de natuurmystiek al ontdekt in de prehistorie. 
Natuurmystieke ervaringen kun je krijgen door bijvoorbeeld lange wandelingen te maken in de natuur, op een bijzondere plek te mediteren, een natuurritueel te doen, enkele dagen alleen te overnachten op een stille plek ver van de bewoonde wereld of een retraite te doen in een groot natuurgebied. In de natuurmystiek speelt de kracht van de stilte een belangrijke rol. Daarin kan de geest van de natuur het best worden ervaren. 

Traditionele natuurmystiek

Natuurvolkeren volgen meestal traditionele rituelen waarmee ze communiceren met de Geest van Moeder Natuur. Daardoor hopen ze inzichten te krijgen in de problemen van het leven, een goede oogst te ontvangen en beschermd te worden tegen vijandige stammen, natuurrampen en ziektes. Ze ervaren dat de natuur via een universele taal communiceert met de mens. Dat gaat niet met woorden maar met symbolen en metaforen. Ze geloven bijvoorbeeld dat het waarnemen van bepaalde wilde dieren, onweer of een zonsverduistering duiden op voorspoed of tegenslag. 

Natuurvolkeren doen vaak traditionele rituelen in de natuur om voorspoed in het leven te krijgen, zoals een zonnedans, regendans of aanbidding van heilige bomen. Ook worden er soms rituelen gedaan om vijandige mensen of stammen te vervloeken. Vaak zijn hun rituelen al tienduizenden jaren oud. 

Veel traditionele natuurreligies worden door moderne westerlingen als primitief en bijgelovig beschouwd. Toch is er momenteel in het Westen een opleving van natuurreligies, zoals het Sjamanisme, de Wicca en het Neo-paganisme. Zij doen traditionele rituelen in de natuur met alle bijbehorende gebruiken, symboliek, voorschriften, attributen en kledingvoorschriften. 

Ongebonden natuurmystiek

In de ongebonden natuurmystiek worden, in tegenstelling tot traditionele natuurreligies, geen vaste rituelen gedaan. Evenmin worden vaststaande betekenissen aan natuurverschijnselen gegeven. Er wordt gekeken in welke context de natuurverschijnselen staan. 

Ik doe veel coachingsessies in de natuur en gebruik daarbij voortdurend de omgeving. Als het bijvoorbeeld onweert, duidt dat bij de ene cliënt op voorspoed, maar bij de ander op tegenslag. Bij sommigen klinkt onweer als vuurwerk. Dan wordt een belangrijke beslissing als het ware door de natuur ‘goedgekeurd’. 

Ik heb vaak meegemaakt dat ik tijdens een natuurwandeling met een cliënt praat over een belangrijke keuze en dat bij de uiteindelijk beslissing de zon doorbreekt. Dat wordt vaak gezien als een bevestiging. 

De wind duidt in de ene situatie op verandering en in de ander op kracht. Ik heb gemerkt dat regen bij de ene persoon verdriet opwekt en bij de ander symbool staat voor innerlijke reiniging. Een overvliegende roofvogel geeft in een bepaalde context de boodschap om even ‘boven dagelijks leven uit te stijgen’, zodat er overzicht wordt verkregen. Maar in een andere context kan de vogel op gevaar duiden. 

Een rivier duidt bij sommige cliënten op levenskracht en vruchtbaarheid. Bij anderen staat de rivier op meegaan met de stroom van het leven. Een mooie grote boom symboliseert bij de ene cliënt zijn eigen persoonlijkheid. Maar bij iemand anders staat de boom voor de organisatie waarin hij werkt. 

Natuurmystiek is een prachtige manier om te communiceren met Moeder Natuur en geeft een enorme verdieping in spiritualiteit. Het is een hele simpele vorm van mystiek die voor iedereen toegankelijk is. Er hoeven geen moeilijke meditaties te worden gedaan en terugtrekken in een klooster is niet noodzakelijk. Deze vorm van mystiek is volledig universeel.

Volg een Training WandelCoaching bij het Atma Instituut om een eerste indruk te krijgen van natuurmystiek.