Spiritueel Leven

Het hele leven als een spirituele beleving

Dit houdt in dat men zich steeds bewuster wordt van een hogere (of innerlijke) leiding. Spiritualiteit houdt immers in dat je je hier voortdurend van bewust bent.

Er zijn ontelbaar veel momenten en gebeurtenissen in het dagelijks leven waarop even gedacht kan worden aan een hogere leiding. Op deze wijze wordt spiritualiteit een rode draad door het leven die synchroon loopt met alle gebeurtenissen. Ik ga nu een aantal voorbeelden geven van deze ‘spiritualiteit van het leven’. 

Schoonheid en creativiteit

Alle vormen van schoonheid kunnen spirituele gevoelens opwekken. Dat kan de schoonheid van de natuur zijn of die van menselijke creaties. In de schoonheid van de natuur  kan de scheppingskracht van het Universum gezien worden. Dat kan tijdens het genieten van een mooie zonsondergang, een kleurrijke bloem, een prachtig bos, een indrukwekkende waterval of magistrale bergen. Ook het genieten van menselijke scheppingen, zoals een prachtig schilderij, een imposant gebouw of een adembenemend concert, kunnen diepe spirituele gevoelens opwekken. 

Veel creatieve mensen ervaren de scheppingskracht van het universum ook tijdens het proces van scheppen. Ze ervaren dat ze volledig in een creatieve flow komen die veel overeenkomsten heeft met meditatie en trance. Daarin voelen ze zich een soort medium en medeschepper van de Universele Schepper. Dit creatieve proces geeft een enorm geluksgevoel en verdiept de relatie met de Bron van alle creativiteit. Veel grote kunstenaars, schrijvers en componisten waren diep religieus. Voorbeelden daarvan waren Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Bach en Beethoven. Ook de architecten en bouwmeesters van de schitterende kerken, kathedralen, moskeeën en tempels behoren tot de grootste kunstenaars uit de geschiedenis. Hun gebouwen worden al eeuwenlang door miljoenen mensen bewonderd. 

Een bijzondere samenloop van omstandigheden

Er vinden tijdens het leven talloze bijzondere samenlopen van omstandigheden plaats waarin een hogere leiding kan worden ervaren. Voorbeelden daarvan zijn: 

 • de ontmoeting met iemand die precies op het juiste moment iets zegt dat het antwoord is op een dringende vraag;
 • de zon die door de wolken breekt, precies op het moment dat je een helder inzicht hebt;
 • de wind die ineens sterker wordt op het moment dat je besluit een frisse nieuwe wind door je leven te laten gaan;
 • de tekst op een vrachtwagen of uithangbord die precies het antwoord geeft op een vraag;
 • de boswachter die je net op tijd tegenkomt, vlak voordat het donker wordt, als je hopeloos verdwaald bent in een groot bos;
 • de perfecte camping of het idyllische hotel waar je na een lange reis plotseling tegenaan rijdt;
 • de reddende hand die precies op tijd komt tijdens een levensbedreigende situatie.


Er was eens een vrome man die tijdens een overstroming op het dak van zijn huis was geklommen. Hij stond daar onafgebroken met gevouwen handen te bidden. Het water steeg in rap tempo. Na enige tijd arriveerde er een reddingsboot. De redders nodigden hem uit in de reddingsboot te stappen, maar de vrome man zei: ‘Dat is niet nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat God mij zal redden.’ De redders trokken hun schouders op en vertrokken. Na een uur was het water tot aan zijn middel gestegen en opnieuw arriveerde de reddingsboot. ‘U moet nu snel in de boot stappen anders verdrinkt u,’ riepen de redders. Maar de vrome man weigerde opnieuw en zei: ‘de Heer zal mij redden. Daar twijfel ik niet aan.’

Na enige tijd was het water gestegen tot aan zijn nek. De reddingboot arriveerde voor de derde keer, maar opnieuw weigerde de man in te stappen. Met schuddende hoofden voeren de redders weg. 

Na een uur verdronk de man. Toen hij in de hemel aankwam, was hij heel boos op God. ‘Waarom heeft u mij laten verdrinken? Ik heb toch voortdurend tot u gebeden en een religieus leven geleid?’ 

‘Tja,’ zei God, ‘Ik heb drie keer die reddingsboot naar je toegestuurd. Ik kan toch niet aan de gang blijven?’ 

Tegenslagen en rampen

Tegenslagen en rampen leiden vaak tot nieuwe kansen in het leven. Voorbeelden daarvan zijn: 

 • een veel betere baan die volgt op een ontslag; 
 • een veel betere relatie die volgt op een pijnlijke echtscheiding;
 • een veel gelukkiger leven dat volgt op een bedrijf dat failliet is gegaan; 
 • een veel fijner huis dat gevonden wordt nadat het oude huis is afgebrand;
 • een verhuizing naar een veel fijnere woonplaats nadat het oude dorp door een overstroming is weggevaagd;

Spirituele mensen vragen zich bij elke tegenslag of ramp af wat ze daaruit te leren hebben. Vrijwel unaniem ervaren zij dat een tegenslag bevorderend is geweest voor de persoonlijke groei. Tegenslagen en rampen leiden ertoe dat men sterker, milder, bewuster en wijzer wordt. Ook worden daardoor de scherpe kantjes van het karakter bijgeschaafd. Uiteindelijk leidt dit proces tot meer levensgeluk, een betere omgang met de medemens en meer vertrouwen in het leven. Daarom bedanken spirituele mensen het universum voor alle tegenslagen en rampen, hoe moeilijk en pijnlijk ze aanvankelijk ook zijn. 

Soms is een ramp zo groot dat het tot een psychotrauma leidt. Dan is het moeilijk om er de positieve betekenis van in te zien. Vaak is het nodig dat professionele hulpverleners worden ingeschakeld om eventuele post-traumatische stressstoornissen te overwinnen. Pas na volledige verwerking van het trauma kan iemand inzien hoe het heeft bijgedragen tot de persoonlijke groei.

Succes en geluk

Naast ellende en rampen, bieden ook momenten van succes, geluk en voorspoed een goede gelegenheid om de hogere leiding van het universum te bedanken. Deze momenten kunnen zijn:

 • het slagen voor een examen;
 • het verdienen van veel geld in een succesvolle deal;
 • het kopen van het juiste huis;
 • het winnen van een sportwedstrijd of toernooi;
 • een plotselinge doorbraak in de carrière;
 • het vinden van de ideale liefdespartner.
 

Liefde en seks

Seksualiteit is in de meeste religieuze tradities nog steeds een onderwerp dat met veel taboes is omringd. De ‘vleselijke lusten’ worden vaak gezien als ‘vreselijke lusten’. Veel religies vinden dat die lusten ontstegen dienen te worden, om zodoende de liefde voor God te bevorderen. 

Toch waren er ook grote spirituele personen die heel positief waren over seks, zoals de katholieke heilige Hildegard von Bingen (1098 – 1179). Zij schreef openlijk over seksuele extase en het genot ervan. Wellicht is zij de eerste die over het vrouwelijke orgasme schreef:
‘Als een vrouw de liefde bedrijft met een man, voelt ze de warmte tot in haar brein. Dat brengt een zinnelijke verrukking teweeg…” (Liber Divinorum Operum (1163-1173/74)

Als wij ervan uitgaan dat God liefde is, verschijnt hij in het samenzijn van de twee geliefden. In de oosterse Tantra traditie beschouwen de geliefden elkaar tijdens het vrijen als goddelijke zielen waarin de liefdesenergie van de Allerhoogste zich manifesteert. 

Veel geliefden ervaren dat ze door een hogere leiding bij elkaar zijn gebracht. In alle aspecten en stadia van een relatie kunnen bijzondere spirituele ervaringen plaatsvinden. Voorbeelden zijn:

 • de bijzondere samenloop van omstandigheden die tot de eerste ontmoeting heeft geleid;
 • het diepe gevoel van herkenning en vertrouwdheid dat beide geliefden ervaren tijdens de eerste ontmoeting;  
 • de inspirerende gesprekken en overspringende liefdesvonken tijdens het samenzijn;
 • de frappante overeenkomsten in levensvisie, interesses, smaak en levensstijl;
 • de liefde die de geliefden tijdens het kussen en strelen voelen;
 • de positieve veranderingen die er in het leven van de geliefden plaatsvinden.
 • de extase van het orgasme, die vergelijkbaar is met wat mystici ervaren tijdens diepe meditaties;
 • de persoonlijke groei die door de intimiteit wordt bevorderd. 


Trouwen is eveneens een bijzondere ervaring waarin een goddelijke leiding kan worden ervaren. Het is daarom niet voor niets dat zoveel stellen hun bruiloft in een spirituele setting organiseren. 

De zwangerschap

Veel vrouwen ervaren hun zwangerschap als een diepe spirituele ervaring. De liefdevolle verbinding met het kind is een bron van veel geluk en liefde. Ook aanstaande vaders ervaren vaak zulke gevoelens. In het prachtige proces van de zwangerschap kan de onvoorstelbare scheppingskracht van Moeder Natuur worden ervaren. 

De geboorte en opvoeding van een kind

De geboorte van een kind is voor veel moeders een diepe spirituele beleving. Ook het opvoeden van het kind is een bijzondere ervaring waarin regelmatig een hogere leiding wordt ervaren. Het kind spiegelt allerlei persoonlijke eigenschappen van de ouders. Deze spiegeling is zeer bevorderlijk voor de persoonlijke groei. 

Ouderdom en vergankelijkheid

In het hindoeïsme wordt het leven verdeeld in vier fases van 25 jaar. Tijdens de hele levensloop is persoonlijke groei het hoofdonderwerp en in elke fase komen andere aspecten hiervan aan bod. 

De eerste periode (brahmacária) is die van de kindertijd en jeugd, waarin de focus ligt op de basisvorming van de persoonlijkheid, het aanleren van communicatieve vaardigheden, ontdekking van talenten en het leren van een passend beroep.

In de tweede fase (grihástha) ligt de focus op werken in de maatschappij, het aangaan van liefdesrelaties en voor de meeste mensen het gezinsleven. Daarin ontwikkelt men zelfvertrouwen, het zorgdragen voor anderen en verdieping van liefdesgevoelens. 

In de derde periode (vanaprástha), vanaf het vijftigste jaar, gaat de focus steeds meer liggen op bezinning. In de oudheid trokken hindoes zich in deze fase terug in de natuur. In de huidige tijd is dat wellicht niet mogelijk, maar we zien wel dat veel mensen zich na hun 50e minder druk maken om hun maatschappelijke carrière. Men gaat meer tijd besteden aan spiritualiteit of zingeving en de verfijning van de persoonlijkheid. Tevens is deze periode nodig om los te komen van illusies die betrekking hebben op de vergankelijkheid van het leven. Men gaat minder energie steken in zaken die na de dood niet kunnen worden meegenomen, zoals bezittingen, macht, lichamelijke schoonheid en maatschappelijke status. 

Tijdens de laatste fase (sannyása) gaat men zich voorbereiden op de dood. Als het goed is, doorziet men in deze fase de meeste illusies en laat men de laatste gehechtheden aan wereldse activiteiten en bezittingen los. In die periode richt men zich volledig op spiritualiteit.

Sterven

Het proces van sterven wordt door veel spiritueel georiënteerde mensen als een prachtige ervaring gezien, ook al gaat het vaak gepaard met pijn of verdriet. Zij geloven immers dat ze na de dood naar een gelukkig hiernamaals gaan. 

Het proces van sterven is het eindexamen van de school van het leven. Daarin wordt alles getest wat de stervende geleerd heeft op persoonlijk en spiritueel gebied. Onderdrukte emoties komen aan het licht zoals de angst voor de dood, ongeuite boosheid, schuldgevoelens en verdriet. De laatste gehechtheden aan de materie moeten worden losgelaten, met name die aan het lichaam, de reputatie en bezittingen. Er moet bovendien afscheid worden genomen van de meest dierbare familieleden en vrienden. Dat afscheid is wellicht tijdelijke als wij ervan uitgaat dat er in het hiernamaals een hereniging kan plaatsvinden. 

Voor spiritueel georiënteerde mensen is de dood een overgangsfase naar de spirituele wereld, waar de ziel zich verenigt met haar spirituele bron. Voor materieel georiënteerde mensen reïncarneert de ziel weer opnieuw op aarde waar men verder kan gaan met een materieel gericht leven. Je hebt daarin een vrije keus.